DSC_0143

就是這個可愛的笑容,我愛

stablizer 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

IMG_8759

yes容我再提醒一次,黑框是豆豆拍的,而這張可愛的相片有件內褲(是豆豆的) 是豆豆拍的沒錯!!

stablizer 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_0034

oh yeah~

stablizer 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

IMG_20130413_203327

 

stablizer 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

整個人好有活力哦我!!! 我有更新!! 各位,我的小孩長高了!!!!

page.jpg

stablizer 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()